Zapraszamy do kontaktu z nami!


Jeśli masz pytania, reklamacje albo uwagi do naszego serwisu www, pisz. Zwłaszcza chętnie wysłuchamy uwag dotyczących naszych przepisów. Jeżeli cokolwiek było niejasne, trudne, albo zdarzył się choćby mały błąd w zamówieniu, poinformuj nas.
Będziemy również wdzięczni za pozytywne opinie, najlepiej ze zdjęciami efektów gotowania. Najlepsze zdjęcia i opinie zamieścimy na stronie oraz fanpagu na FB.

e-mail: ugotuj@ugotujsam.pl


Ugotujsam sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
NIP: PL7831743641
REGON: 364746370

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623898
Kapitał zakładowy 10200,00 zł
 

Numer konta bankowego

Bank Pekao S.A.
79 1240 1750 1111 0010 6812 9531